Kitaplar

Ballı Bitkiler Kitabı

Üreticinin El Kitabı

Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı

Türkiye’de on yıllık bir çalışma sonunda, 20 üniversiteden yaklaşık 40 bilim insanı ve uzmanın işbirliğinde 2000’li yılların başında 122 ÖBA belirlenmiştir. Bilimsel araştırmalara ve uluslararası ÖBA kriterlerine dayanarak belirlenen bu alanlar, “Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı” kitabında 2005 yılında yayımlanmıştır. Bu kitapta 122 ÖBA botanik, coğrafi ve jeolojik özellikleri harita ve fotoğraflarla kamuoyuna sunulmuş ve karşı karşıya bulundukları tehlikelere dikkat çekilmiştir. Hemen sonra, Türkiye’nin doğusunda, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı’nın geçtiği toplam 10 ilde sürdürülen çalışmalar sonunda 22 ÖBA daha belirlenmiştir.

Türkiye’de Botanik Tarihi Araştırmaları

Bu eser, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Asuman Baytop’un, Türkiye’de botanik eğitimi tarihi ve Türkiye florasının tarihçesi konularında yıllar süren araştırmalarının bir ürünüdür. Kitapta kırkbir makale yer almaktadır. Bunlar konularına göre sekiz bölüm halinde sunulmuştur.