Projeler

ISTE’de devam eden projeler;

E. Akalın – Türkiye’de Yayılış Gösteren Pimpinella L. Cinsinin Revizyonu Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması (İ.Ü. BAP).

E. Akalın Bupleurum genusunun Türkiye Revizyonu,  Katılımlı Proje (EĞT-023) (Cumhuriyet Üniv. BAP).

Ş. Kültür –  Centaurea nerimanieae Ş. Kültür Bitkisinin Topraküstü Kısımlarının Flavonoit Bileşikleri Üzerinde Araştırmalar (İ.Ü.BAP).

Ş. Kültür –  Kırklareli İli Halk Tıbbında Kansere Karşı Kullanılan Bazı Bitki Türlerinin Biyokimyasal Aktiviteleri Yönünden Değerlendirilmesi (İ.Ü. YADOP).

Ş. Kültür – Havsa ve Uzunköprü (Edirne) İlçelerinden Etnobotanik Bir Araştırma (İ. Ü. BAP).

M. Koçyiğit – Türkiye’deki Sternbergia Cinsinin Populasyonları Üzerinde Farmasötik Botanik Araştırmalar (İ.Ü. BAP).

Y. Yeşil – Türkiye’nin Nonea Medicus (Boraginaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik ve Farmasötik Botanik Araştırmalar, (İ.Ü. BAP).

Y. Yeşil Thymus convolutus ve Thymus cariensis bitkilerinin sekonder metabolitlerinin belirlenmesi, uçucu yağ bileşimi, antioksidan, antimikrobiyal ve antikolinesteraz aktivitelerinin araştırılması. (14-EZF-69 Dicle Üniv. Altyapı projesi).

Y. Yeşil Onopordum polycephalum ve Onopordum carduchorum bitkilerinin fenolik içeriğinin belirlenmesi, yağ asidi analizi, uçucu yağ bileşimi, antioksidan, antimikrobiyal, antikolinesteraz ve lipid peroksidayonu etkisinin araştırılması. (Dicle Üniv. BAP, 13-ASMYO-61).

B. Gürdal – Marmara Bölgesinde Yetişen Taraxacum Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Araştırmalar (İ.Ü. BAP)

İ. Genç Vaccaria hispanica Genotiplerinin Haploidiye Tepkilerinin Belirlenmesi, Moleküler Karakterizasyonları  (TÜBİTAK).

S. Yüzbaşıoğlu –  Türkiye’de Yetişen Berteroa DC. (Brassicaceae) Türleri Üzerine Morfolojik ve Moleküler Araştırmalar (İ.Ü. BAP).

M. Bona –  Centaurea Cinsine ait Bazı Taksonların Karyolojisi (İ.Ü. BAP).