Tezler

Doktora tezleri

Serpil Demirci “Hyacinthaceae Familyası (Kahramanmaraş) Üzerinde farmasötik botanik araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 2014

Yeter Yeşil “Polygonatum Mill. Paris L. ve Veratrum L. cinsleri üzerinde famasötik botanik araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 2013

Mine Koçyiğit “Türkiye’de Allium L. cinsi, Codonoprasum seksiyonuna ait taksonlar üzerine taksonomik araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 2010

Gülay Ecevit Genç “Türkiye’nin batısında ve güneyinde yetişen Eryngium L. türleri üzerinde farmasötik botanik araştırmalar” (Danışman: Doç. Dr. E. Akalın) 2010

İlker Genç “Türkiye’de Allium L. cinsi, Melanocrommyum seksiyonuna ait taksonlar üzerinde taksonomik araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 2010

Ernaz Altundağ “Iğdır ilinin (Doğu Anadolu Bölgesi) doğal bitkilerinin halk tarafından kullanımı” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 2009

Narin Sadıkoğlu “Kekik olarak kullanılan türler üzerinde farmasötik botanik araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 2005

Emine Akalın “Türkiye’nin batısında yetişen Ferulago türleri üzerinde farmasötik botanik araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay)1999

Şükran Kültür “Kuzey-Batı Türkiye’de yetişen yabani rosa türleri üzerinde farmasötik botanik bir araştırma” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay)  1998

Güler Dalgıç “Edirne ve Kırklareli bölgesi hyacinthaceae (Ornithogalum, Muscari, Bellevalia) familyası üzerinde sitotaksonomik araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay)  1990

Nesibe Başak “Edirne ve Kırklareli bölgesi Liliaceae (Fritillaria, Tulipa, Gagea) familyası üzerinde sitotaksonomik araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 1990

Fehmiye Koca” Türkiye‟nin cüce Pogoniris türleri üzerinde morfolojik, anatomik, palinolojik ve karyolojik araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. T. Baytop) 1982

Mustafa Sabri Saraçoğlu Ertem “Türkiye‟nin tek yıllık Papaver türleri üzerinde sistematik Araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. A. Baytop) 1982

Güldan Dökmeci “ Sultandağlarının yerli ve tıbbi bitkileri” (Danışman: A.Baytop) 1978.

Kerim Alpınar “Akdağ (Amasya) bitkileri” (Danışman: Prof. Dr. A. Baytop) 1979

Ertan Tuzlacı “Honaz dağının bitkisel örtüsü” (Danışman: Prof. Dr. A. Baytop) 1975

Neriman Özhatay “Türkiye‟nin Trakya bölgesi ve İstanbul çevresindeki Orobanche Türleri” (Danışman: Prof. Dr. A. Baytop) 1973

Gözde Ertem “Türkiye‟nin Trakya bölgesindeki Euphorbia türleri” (Danışman: Prof. Dr. A. Baytop) 1970

Tekand Gözler “Türk Kitre zamkı hakkında” (Danışman: Prof. Dr. A. Baytop) 1970

Yüksek lisans tezleri

Bahar Gürdal “Marmaris (Muğla) ilçesinde etnobotanik bir araştırma” (Danışman: Yard. Doç. Dr. Ş. Kültür) 2010

Serpil Demirci “Andırın (Kahramanmaraş) ilçesinde etnobotanik bir araştırma” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 2010

Serpil Ünlü “Türkiye’nin Paeonia L. türleri üzerinde farmasötik botanik araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 2010

Çağla Kızılarslan “İzmit Körfezi’nin güney kesiminde etnobotanik bir araştırma” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 2008

Semra Niyazi Sami “İsperih (Razgrad-Bulgaristan) ilçesinde etnobotanik bir araştırma” (Danışman: Yard. Doç. Dr. Ş. Kültür)-2007

Yeter Yeşil “Kürecik bucağında etnobotanik bir çalışma” (Danışman: Doç. Dr. E. Akalın) 2007

Mine Koçyiğit “Yalova ilinde etnobotanik bir araştırma” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 2005

Ebru Özdemir “Niğde-Aladağlar’ın batısında etnobotanik bir araştırma” (Danışman: Prof. Dr. K. Alpınar) 2005

Elmira Ospankulova “Türkiye etnobotanik araştırmalar veri tabanı” (Danışman: Prof. Dr. K. Alpınar) 2005

Gülay Ecevit Genç “Çatalca yöresinde etnobotanik bir araştırma” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 2003

Selim Koçak “Karaman yöresinde etnobotanik bir araştırma” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 1999

Narin Sadıkoğlu “Cumhuriyet dönemi Türk etnobotanik araştırmalar arşivi” (Danışman: Prof. Dr. K. Alpınar) 1998

Seda Saçlı “Kazdağı ve çevresinde tıbbi amaçla kullanılan bazı bitkiler üzerinde morfolojik araştırmalar  (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 1996

Emine Akalın  “Tekirdağ ilinde ilaç ve gıda olarak kullanılan yabani bitkiler” (Danışman: Prof. Dr. K. Alpınar) 1993

Ergin Yazıcıoğlu “Trabzon ilinde ilaç ve gıda olarak kullanılan yabani bitkiler” (Danışman: Prof. Dr. K. Alpınar)  1993

Şükran Şiraneci “Türkiye’de yetişen Allium macrochaetum Boiss. et Hausskn. türünün 2 alt türü üzerinde taksonomik araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 1991

Latife Üstün “Trakya bölgesinde yetişen Allium scorodoprasum L. türü üzerinde taksonomik araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 1986