Bilimsel Çalışmalar

Türkiye’de Botanik Tarihi Araştırmaları

Bu eser, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Asuman Baytop’un, Türkiye’de botanik eğitimi tarihi ve Türkiye florasının tarihçesi konularında yıllar süren araştırmalarının bir ürünüdür. Kitapta kırkbir makale yer almaktadır. Bunlar konularına göre sekiz bölüm halinde sunulmuştur.

Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı

Türkiye’de on yıllık bir çalışma sonunda, 20 üniversiteden yaklaşık 40 bilim insanı ve uzmanın işbirliğinde 2000’li yılların başında 122 ÖBA belirlenmiştir. Bilimsel araştırmalara ve uluslararası ÖBA kriterlerine dayanarak belirlenen bu alanlar, “Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı” kitabında 2005 yılında yayımlanmıştır. Bu kitapta 122 ÖBA botanik, coğrafi ve jeolojik özellikleri harita ve fotoğraflarla kamuoyuna sunulmuş ve karşı karşıya bulundukları tehlikelere dikkat çekilmiştir. Hemen sonra, Türkiye’nin doğusunda, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı’nın geçtiği toplam 10 ilde sürdürülen çalışmalar sonunda 22 ÖBA daha belirlenmiştir.

Ballı Bitkiler Kitabı

Üreticinin El Kitabı
E. Akalın –Türkiye’de Yayılış Gösteren Pimpinella L. Cinsinin Revizyonu Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması (İ.Ü. BAP).

                  –Bupleurum genusunun Türkiye Revizyonu, Katılımlı Proje (EĞT-023) (Cumhuriyet Üniv. BAP).

Ş. Kültür –Centaurea nerimanieae Ş. Kültür Bitkisinin Topraküstü Kısımlarının Flavonoit Bileşikleri Üzerinde Araştırmalar (İ.Ü.BAP).

                 –Kırklareli İli Halk Tıbbında Kansere Karşı Kullanılan Bazı Bitki Türlerinin Biyokimyasal Aktiviteleri Yönünden Değerlendirilmesi (İ.Ü. YADOP).

                 –Havsa ve Uzunköprü (Edirne) İlçelerinden Etnobotanik Bir Araştırma (İ. Ü. BAP).

M. Koçyiğit –Türkiye’deki Sternbergia Cinsinin Populasyonları Üzerinde Farmasötik Botanik Araştırmalar (İ.Ü. BAP).

Y. Yeşil –Türkiye’nin Nonea Medicus (Boraginaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik ve Farmasötik Botanik Araştırmalar, (İ.Ü. BAP).

              –Thymus convolutus ve Thymus cariensis bitkilerinin sekonder metabolitlerinin belirlenmesi, uçucu yağ bileşimi, antioksidan, antimikrobiyal ve antikolinesteraz aktivitelerinin araştırılması. (14-EZF-69 Dicle Üniv. Altyapı projesi).

              –Onopordum polycephalum ve Onopordum carduchorum bitkilerinin fenolik içeriğinin belirlenmesi, yağ asidi analizi, uçucu yağ bileşimi, antioksidan, antimikrobiyal, antikolinesteraz ve lipid peroksidayonu etkisinin araştırılması. (Dicle Üniv. BAP, 13-ASMYO-61).

B. Gürdal –Marmara Bölgesinde Yetişen Taraxacum Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Araştırmalar (İ.Ü. BAP)

İ. Genç –Vaccaria hispanica Genotiplerinin Haploidiye Tepkilerinin Belirlenmesi, Moleküler Karakterizasyonları (TÜBİTAK).

S. Yüzbaşıoğlu –Türkiye’de Yetişen Berteroa DC. (Brassicaceae) Türleri Üzerine Morfolojik ve Moleküler Araştırmalar (İ.Ü. BAP).


Doktora tezleri

Bahar Gürdal "Marmara Bölgesinde Yetişen Taraxacum Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Araştırmalar" (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 2015

Serpil Demirci “Hyacinthaceae Familyası (Kahramanmaraş) Üzerinde farmasötik botanik araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 2014

Yeter Yeşil “Polygonatum Mill. Paris L. ve Veratrum L. cinsleri üzerinde famasötik botanik araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 2013

Mine Koçyiğit “Türkiye’de Allium L. cinsi, Codonoprasum seksiyonuna ait taksonlar üzerine taksonomik araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 2010

Gülay Ecevit Genç “Türkiye’nin batısında ve güneyinde yetişen Eryngium L. türleri üzerinde farmasötik botanik araştırmalar” (Danışman: Doç. Dr. E. Akalın) 2010

İlker Genç “Türkiye’de Allium L. cinsi, Melanocrommyum seksiyonuna ait taksonlar üzerinde taksonomik araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 2010

Ernaz Altundağ “Iğdır ilinin (Doğu Anadolu Bölgesi) doğal bitkilerinin halk tarafından kullanımı” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 2009

Narin Sadıkoğlu “Kekik olarak kullanılan türler üzerinde farmasötik botanik araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 2005

Emine Akalın “Türkiye’nin batısında yetişen Ferulago türleri üzerinde farmasötik botanik araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay)1999

Şükran Kültür “Kuzey-Batı Türkiye’de yetişen yabani Rosa türleri üzerinde farmasötik botanik bir araştırma” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 1998

Güler Dalgıç “Edirne ve Kırklareli bölgesi hyacinthaceae (Ornithogalum, Muscari, Bellevalia) familyası üzerinde sitotaksonomik araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 1990

Nesibe Başak “Edirne ve Kırklareli bölgesi Liliaceae (Fritillaria, Tulipa, Gagea) familyası üzerinde sitotaksonomik araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 1990

Fehmiye Koca” Türkiye‟nin cüce Pogoniris türleri üzerinde morfolojik, anatomik, palinolojik ve karyolojik araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. T. Baytop) 1982

Mustafa Sabri Saraçoğlu Ertem “Türkiye‟nin tek yıllık Papaver türleri üzerinde sistematik Araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. A. Baytop) 1982

Güldan Dökmeci “ Sultandağlarının yerli ve tıbbi bitkileri” (Danışman: A.Baytop) 1978.

Kerim Alpınar “Akdağ (Amasya) bitkileri” (Danışman: Prof. Dr. A. Baytop) 1979

Ertan Tuzlacı “Honaz dağının bitkisel örtüsü” (Danışman: Prof. Dr. A. Baytop) 1975

Neriman Özhatay “Türkiye‟nin Trakya bölgesi ve İstanbul çevresindeki Orobanche Türleri” (Danışman: Prof. Dr. A. Baytop) 1973

Gözde Ertem “Türkiye‟nin Trakya bölgesindeki Euphorbia türleri” (Danışman: Prof. Dr. A. Baytop) 1970

Tekand Gözler “Türk Kitre zamkı hakkında” (Danışman: Prof. Dr. A. Baytop) 1970

Yüksek lisans tezleri

Bahar Gürdal “Marmaris (Muğla) ilçesinde etnobotanik bir araştırma” (Danışman: Yard. Doç. Dr. Ş. Kültür) 2010

Serpil Demirci “Andırın (Kahramanmaraş) ilçesinde etnobotanik bir araştırma” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 2010

Serpil Ünlü “Türkiye’nin Paeonia L. türleri üzerinde farmasötik botanik araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 2010

Çağla Kızılarslan “İzmit Körfezi’nin güney kesiminde etnobotanik bir araştırma” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 2008

Semra Niyazi Sami “İsperih (Razgrad-Bulgaristan) ilçesinde etnobotanik bir araştırma” (Danışman: Yard. Doç. Dr. Ş. Kültür)-2007

Yeter Yeşil “Kürecik bucağında etnobotanik bir çalışma” (Danışman: Doç. Dr. E. Akalın) 2007

Mine Koçyiğit “Yalova ilinde etnobotanik bir araştırma” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 2005

Ebru Özdemir “Niğde-Aladağlar’ın batısında etnobotanik bir araştırma” (Danışman: Prof. Dr. K. Alpınar) 2005

Elmira Ospankulova “Türkiye etnobotanik araştırmalar veri tabanı” (Danışman: Prof. Dr. K. Alpınar) 2005

Gülay Ecevit Genç “Çatalca yöresinde etnobotanik bir araştırma” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 2003

Selim Koçak “Karaman yöresinde etnobotanik bir araştırma” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 1999

Narin Sadıkoğlu “Cumhuriyet dönemi Türk etnobotanik araştırmalar arşivi” (Danışman: Prof. Dr. K. Alpınar) 1998

Seda Saçlı “Kazdağı ve çevresinde tıbbi amaçla kullanılan bazı bitkiler üzerinde morfolojik araştırmalar (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 1996

Emine Akalın “Tekirdağ ilinde ilaç ve gıda olarak kullanılan yabani bitkiler” (Danışman: Prof. Dr. K. Alpınar) 1993

Ergin Yazıcıoğlu “Trabzon ilinde ilaç ve gıda olarak kullanılan yabani bitkiler” (Danışman: Prof. Dr. K. Alpınar) 1993

Şükran Şiraneci “Türkiye’de yetişen Allium macrochaetum Boiss. et Hausskn. türünün 2 alt türü üzerinde taksonomik araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 1991

Latife Üstün “Trakya bölgesinde yetişen Allium scorodoprasum L. türü üzerinde taksonomik araştırmalar” (Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay) 1986